Jurdeco&home išparduotuvė, kurios pagrindinis “credo”: NAMAI- MANO TVIRTOVĖ!!! tai vieta, kur rasit šiuolaikiškas, stilingas bei kokybiškas namų interjero prekes bei baldus savo namams. Mes siūlome Jums įsigyti kokybiškus produktus tikrai konkurencinga rinkos kaina.

#jurdecohome_isparduotuve

+37067349007 jurdecohome@gmail.com
Image11

Pirkimo Taisyklės

PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

Sąvokos

1.1. Duomenų svetainės https://jurdecohomeisparduotuve.lt/ valdytojas (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB Pikata įmonės kodas 302491184

1.2. Šio valdytojo parduodamos prekės yra naujos, ekspozicinės arba su nedideliais defektais ,apie kuriuos pardavėjas informuoja pirkėją detaliame prekės aprašyme (dėl to prekėms yra taikomos didesnės ar mažesnės originalios nuolaidos). Pirkėjo pretenzijos dėl prekių pažeidimų, apie kurios jis/ji buvo informuotas/-a, nėra priimamos;

1.3. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje https://jurdecohomeisparduotuve.lt/ arba per mūsų Facebook platformą – facebook.com/Jurdecohome;

1.4. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pirkėjo ir pardavėjo teises, įsipareigojimus, prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, prekių kokybės garantiją, prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes;

Bendrosios nuostatos

2.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje „Jurdecohome” susijusios nuostatos.
2.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
2.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti”. 

2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su pardavėjo patvirtinta privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais pirkėjo asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia privatumo politikoje numatyta tvarka;

Asmens duomenų apsauga

3.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje „Jurdecohome”, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.
3.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
3.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
3.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
4.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, „Jurdecohome” turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
4.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
4.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje „Jurdecohome” sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4.5. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties yra įgyvendinama vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ 1 dalimi ir 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“;

4.6. Galimybę grąžinti suteikiame tik netikusius ar nepatikusius (turi būti nenaudoti, nepažeistų pakuočių, etikečių) NAUJOS KATEGORIJOS INTERJERO DETALIŲ PREKĖMS. Jei šių kategorijų prekė/-ės Jums netiks ar nepatiks suteikiame galimybę jas grąžinti per 7 kalendorines dienas, nuo prekės/-ių pristatymo Jums. Už grąžinamų prekių saugų įpakavimą atsako klientas. Kitų prekių kategorijų galimybės grąžinti nėra. Siuntimo bei grąžinimo išlaidos lieka pirkėjui.

Grąžinimo tvarka remiantis įstatymais apibrėžiančiais vartotojų teises įsigijusius prekes, naudojant ryšio priemones. Pirkėjo ir pardavėjo santykius reglamentuoja Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262, Žin., 2011, Nr. 129-6108), Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488) bei Ūkio ministro 2001-08-07 įsakymu Nr. 258 patvirtintos Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės (Žin., 2001, Nr. 73-2583). Šiems santykiams, be kita ko, tam tikra apimtimi taikomos ir Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės (Žin., 2001, Nr. 58-2105) (toliau – Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės).

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės „Jurdecohome” teikiamomis paslaugomis.
5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu (Kuršių Neringa tik atskiru susiderinimu)
5.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
5.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi https://jurdecohomeisparduotuve.lt/teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5.8 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už prekes per 1 kalendorines dienas;

5.9 Užsakymo rezervacija yra laikoma ne ilgiau kaip vieną dieną, po užsakymo pateikimo. Negavus apmokėjimo per 4.8 punkte nurodytą terminą, užsakymas yra atšaukiama be jokio papildomo įspėjimo.

5.10 Prekės rezervacija yra laikoma ne ilgiau kaip 2 val, prieš tai susisiekus ir pateikus prašymą nurodytu el.paštu ar facebook.com/Jurdecohome; .

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

6.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
6.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuvėje https://jurdecohomeisparduotuve.lt/ arba facebook.com/Jurdecohome
6.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM, ir kita valiuta įskaitant PVM.
6.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
6.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 1 kalendorinę dieną, užsakymas anuliuojamas.

Prekių pristatymas.

7.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.2. Prekių pristatymo (transportavimo) Lietuvos Respublikos teritorijoje (Kuršių Neringa tik atskiru susiderinimu) kaina priklauso nuo perkamų prekių kiekio, svorio bei gabaritų. Kaina individualiai suderinama su pardavėju pirkimo metu ir būna pridedama prie galutinės kainos:

7.2.1.Baldai yra pristatomi Lietuvoje tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis mikroautobusas ar sunkiassvoris automobilis;

7.2.2 Prekės nėra užnešamos, nebent pirkėjas susiderina su kurjerio tarnyba ar vežėju esant galimybei už papildomą mokestį.

7.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.4. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 3 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo.
7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
7.6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
7.7. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

Prekių kokybė, garantijos.

8.1. Visi internetinėje parduotuvėje https://jurdecohomeisparduotuve.lt/ ar facebook.com/Jurdecohome parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.
8.3. Pardavėjas nekondicinėms ar pažeistų pakuočių prekėms GARANTIJŲ IR GRĄŽINIMŲ nesuteikia. Prie kiekvienos prekės aprašymo, Pardavėjas įsipareigoja nurodyti prekės būklę, bei defektą, jeigu toks yra.

Rinkodara ir informacija.

9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje https://jurdecohomeisparduotuve.lt/ gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
9.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

a

Gaukite naujausius mūsų pasiūlymus

.